Ειδικές κατασκευές

Η ΒΙ.Ε.Κ.ΚΟ. έχει επίσης την δυνατότητα δημιουργίας ειδικών κατασκευών με βάσει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάποιων χώρων, χρησιμοποιώντας πάντα τα ίδια αξιόπιστα υλικά (ξυλεία  και βερνίκια – χρώματα).

Κατηγορίες: Ειδικές κατασκευές. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.